J 1 - Pro B Messieurs - 25 septembre 2018

Rencontre : Miramas contre Metz

Zheng Junge
Chen Diogo
Zheng Junge
Chen Diogo
Zheng Junge
Zheng Junge
Zheng Junge
Chen Diogo
Zheng Junge
Chen Diogo
Zheng Junge
Chen Diogo
He Chen Zhiwen
Fragkoulis Georgios
He Chen Zhiwen
Fragkoulis Georgios
He Chen Zhiwen
Fragkoulis Georgios
He Chen Zhiwen
Fragkoulis Georgios
He Chen Zhiwen
Fragkoulis Grorgios
He Chen Zhiwenin
Fragkoulis Georgios
Vilchez Iglesias Miguele
Dorr Esteban
Vilchez Iglesias Miguele
Dorr Esteban
Vilchez Iglesias Miguele
Dorr Rsteban
Vilchez Miguele
Dorr Esteban Vilchez Miguele
Dorr Esteban
Vilchez Migueles
Dorr Esteban
He Chen Zhiwen
Chen Diogo
He Chen Zhiwen
Chen Diogo
He Chen Zhiwen
Chen diogo
He Chen Zhiwen
Chen Diogo
He Chen Zhiwen
Chen Diogo
He Chen Zhiwen
Chen Diogo
Double de Miramas
Double de Miramasen
Double de Miramas
Double de Metz
Double de Metz
Double de Metz
Miramas
Miramas
Miramas
Metz
Metz
Metz

Photos ® Pottecher Jean

Miramas vs Metz .. 3 à 2

1° set --> Zheng Junge vs Chen Diogo....... 0-3 ( -5,-7, -17 )
2° set --> He Chen Zhiwen vs Fragkoulis Georgios..... 3-0 (7,5,7 )
3° set --> Vilchez Miguele vs Dorr Esteban  ....... 0-3 ( -12, -11, -8)
4° set --> He Chen Zhiwen vs Chen Diogo .......  3-1 ( 8,11, -12, 9 )
5° set --> Zheng Junge / He Zhiwen  vs Chen Diogo / Dorr Esteban ..... 3-2 ( -10, 6, -8, 7, 6 )