J 2 - Pro A Messieurs - 5 octobre 2018

Rencontre : Istres TT  contre  La Romagne

Istres
Les Arbitres
La Romagne


Wu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Wu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Wu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Wu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Wu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Xu Zhang Jiaji
Gorak Daniel
Walker Samueln
Chen Tyan Yuan
Walker Samuel
Chen Tyan Yuan
Walker Samuel
Chen Tyan Yuan
Walker Samuel
Chen Tyan Yuan
Walker Samuel
Chen Tyan Yuan
Walker Samuel
Chen Tyan Yuan
Gauzy Paul
Ollivier Brice
Guzy Paul
Ollivier Brice
Gauzy Paul
Ollivier Brice
Gauzy Paul
Ollivier Brice
Gauzy Paul
Ollivier Brice
GauzyPaul
Ollivier Brice

Photos ® Pottecher Jean

Istres  vs La Romagne .. 0 à 3

1° set --> Wu Zhang Jiaji vs Gorak Daniel....... 1-3 ( 9, -6 ,-4, -6 )
2° set --> Walker Samuel vs Chen Tyan Yuan..... 1-3 ( -6,12 , 4, -5 )
3° set --> Gauzy Paul vs  Ollivier Brice....... 2-3 ( -8, 9, -8, -10)